شعر : کف دست بدخط

دستت را بده فالت را بگیرم
که روی دستت نوشته
خطش بد است
با این خط بد چیزی سرم نمی شود
اکر نویسنده کف دستت را دیدی
از طرف من پیغام بده
"خوش خط بنویس تا فالگیر ها بتوانند بخوانند
برو کلاس خط خیلی گران هم نیست"

6/5/1379
/ 0 نظر / 24 بازدید