مرگ

مرگ خیلی نزدیک است مامان دیروز رفته بود مراسم سوم پرستار پدربزرگ. پارسال همین موقع بود که حال پدربزرگ بد شد و پرستارش از کار استعفا داد. بعدها به سپیده گفته بود می ترسید پدر بزرگ بمیرد و چون از مرده می ترسید ترجیح داده استعفا بدهد. حالا می بینم پدر بزرگ مثل هر روز قدم زنان می رود پارک و بنده خدا پرستارش حالا چند روزیست زیر خروارها خاک خوابیده است. دنیا را می بینید!
/ 4 نظر / 4 بازدید
m

هر وقت به آسانی خندیدن، گریه کنیم؛ به آسانی زندگی مرگ رادرمی یابیم.

Anonymous

مرگ در سایه نشسته است به ما مینگرد/ مرگ گاهی ودکا مینوشد

Anonymous

نتايج يك تحقيق جديد نشان مي‌دهد: داشتن تعداد زيادي بستگان و خويشاوندان مهربان و دلسوز، ترس از مرگ را افزايش مي‌دهد. <br /><br /> محققان مي‌گويند؛ اين ترس از مرگ براي سالمنداني كه اطرافيان دلسوزي دارند بويژه در گروه‌هاي اقليت‌هاي نژادي بيشتر است.<br />با توجه به اين يافته محققان ادعا مي‌كنند؛ وجود افرادي در خانه كه وظيفه پرستاري از سالمندان را به عهده مي‌گيرند، مي‌تواند اين ترس از مرگ را كاهش دهد.<br /><br />اين يافته در مجله پزشكي پست گرجوات منتشر شده است.

پرشکوه

نهراسیم از مرگ.<br />مرگ پایان کبوتر نیست. <br />مرگ وارونه ی یک زنجره نیست. <br />مرگ در ذهن اقاقی جاری ست. <br />مرگ با خوشه ی انگور می آید به دهان. <br />مرگ در حنجره ی سرخ گلو می خواند