مردن شاعرانه

بعضی مردنها شاعرانه است. بعضی آدمها طوری می میرند که آدم نمی تواند به جز لفظ شاعرانه مردن چیزی دیگری برای مردنشان به کار ببرد اما عده ای دیگر شاعرانه مردن دیگران را دوست ندارند و دوست دارند آدمها آن جوری که خودشان دوست دارند زندگی کنند و یا بمیرند و یا دیگران در عزایشان بایستند. اما خداوند هر چه تقدیر بداند همان می کند. 
/ 0 نظر / 3 بازدید