نتیجه نصیحت

خدا را شکر که نصیحت کردن ما این بار بیهوده نبود و مخاطب خاص من به صحبتهای من گوش داد و حالا هم به نتیجه مطلوب خودش رسیده یعنی تازه به حرف من که باید بیشتر مواقع نیمه پر لیوان را دید نه نیمه خالی آن را. امیدوارم من مجبور نشوم زیاد نصیحت کنم و برای دیگران نسخه بپیچم چون از این کار واقعا متنفر هستم اما دلم می خواهد هرگاه این کار را کردم مخاطبم گوش کند.
/ 0 نظر / 3 بازدید