یک تصویر

من سوار اتوبوسم

و کودک سوار ماشین

او جلو می رود بعد من میرسم

او نگاه می کند

و من لبخند می زنم

او سرش را در آغوش مادرش پنهان می کند

من جلو می روم

و او عقب


زن کنار شوهرش سیب پوست می کند

از او می گذرم

و بعد مردی لنگی را به آیینه اش می مالد

از او هم می گذرم


چند لحظه بعد

مرد که ایینه اش را پاک کرده از ما می گذرد

و بعد زن و مردی که سیبی در دهان دارند

و سرانجام کودک با لبخند رد می شود

بی آنکه به لبخند من پاسخی داده باشد


چراغهای روبرو سفید

چراغهای راه ما قرمز

راننده پا را بر ترمز گذاشته

می گویید عجب ترافیک سنگینی

و من لبخند می زنم

و منتظرم دوباره از کودک سبقت بگیرم.

/ 9 نظر / 3 بازدید
محمدرضا

رزسی خیلی قشنگ احوال ترافیک و مسافرای شهر رو ترسیم کردی[لبخند][گل] این حالیه که فقط ما اتوبوس سوارا درک میکنیم ومیدونیم چیه [گل]

یک‌انسان

جالب بود، منم خیلی وقتا (البته قدیما بیشتر) اینطوری ترافیک رو از سر می‌گذروندم [گل]

بلندترین

بسیاااااااار زیبا بود[گل] منم عاشق اینم که همیشه ته اتوبوس بشینم و از اونجا به ماشین ها نگاه کنم

فاطیما

همه زندگی ما در پیچ و خم چنین سبقت هاییست...گاهی از همه ی دنیا عقب میمانیمو گاهی جلودار میشویم..

زهره

[تایید]

رضا

من هم سوار همون اتوبوس بودم کودک رو ندیدم شای هم به خاطر همینه که متن به این قشنگی رو فقط تو نوشتی

رها بانو

سلام عزیز دلم خیلی خوشحالم که بازم هستی دلم برات تنگ شده بود ...

جودی

اینو موافقم..[پلک] آدم وقتی حوصله داشته باشه ترافیکم میتونه جالب باشه..آدمای مختلف با صداهای مختلف ، آهنگا ی مختلف..هرکی تو دنیای خودش.