چهارشنبه سوری

نی به آتش گفت این آشوب چیست 
مرتو را این سوختن مطلوب چیست
گفت آتش بی سبب نفروختم
دعوی بی معنیت را سوختم 

دیشب چهار شنبه سوری بود. از خودم ناراضی ام که در خانه نشستم. دوست داشتم  بیرون بروم، اما نشد. فقط صدای ترقه های مردم و صدای هلهله هایشان را می شنیدم و بوی دود که در فضا پخش بود و به مشام می آمد و می دیدم فضای گرفته در ابهام شبی را که شهر در آتش بود یا آتش در شهر! 
خوشحالم اگر من بی معرفت بودم کسانی از شهر من بودند که معرفت آتش روشن کردن و پریدن از آن و گفتن حرفشان را داشتن. به امید آن که زمانی همه انسانها جرات گفتن حرفشان را داشته باشند.
/ 2 نظر / 4 بازدید
Anonymous

سال نو را به شما تبریک میگویم امید وارم سال خوبی داشته باشید<br /><br />علی احمدخانی پرشکوه

همشهری

هرآتشی بیانگر آتش چهارشنبه سوری نیست،آتش نیستان نابود کننده است ولی آتش چهارشنبه آخرسال برافروخته شد تاپاکدامنی سیاوش ثابت شودکه این چنین هم شدپس از آن بخاطر اثبات پاکدامنی سیاوش جشن و سور و پریدن از روی آتش برای ایرانیان به یادگار ماندولی امروزه چی؟آیا همینگونه هست؟