برف نو

بادهای دیشب کار خودشان را کردن تبدیل شدن به اولین برف نود و سه.

/ 3 نظر / 3 بازدید
محمود.م

مشهدم همون دو سه روز اول سال برف اومد ولی برفای مشهد امسال و پارسال پفکی بود زود آب شد

مهتاب

سالی که نکوست از بهارش پیداست

مبین

نشانه ها را در یاب... این ها آیه های روشن حقیقتند حقیقتی که به من به تو می گوید مشیت الهی بر تغییر و ناپایداریست قدرتش پدیدارگر چیزهایی است که در باور نمی گنجد بیا باز دوبـــــاره و دوبــــاره ایمــــــــــــــان بیاوریم