گام سوم ریاضی: عمل

یادتان هست که در پست قبلی چه چیز گفتم حال حرفهای قبلی خود را پی می گیریم. مشابه جمع ما چیز دیگری نیز در حساب داریم مثل ضرب مثل تفریق مثل تقسیم.
منظور این حرف یعنی چی؟
یعنی دو تا عدد را به دستگاه مورد نظرمان می دهیم و عدد سوم را تحویل می گیریم من اصلا کاری ندارم که عدد سوم چطور تولید شده. حال یک جوری تولید شده. می بیینید که منطق همه این دستگاهها یکسان است چه جمع باشه چه تفریق چه ضرب. دقت کردید که همه اونها خاصیت خوش تعریفی هم دارند. یعنی 2+2 هیچ وقت غیر از 4 نیست حال بگذریم که بعضی ها فکر می کنند 10. یا دو دوتا چهارتا همچنین تفاضل 2و 2 هم صفره. 2 را هم بر دو تقسیم کنیم همیشه یکه می بینید که عدد دیگری جوابش نیست.
حال چرا این حرفها رو زدیم. جان کلام به همه چنین دستگاه های که دوتا عدد می گیرند یک عدد می دهند عمل می گیم. حال فهمیدید که عمل چیه؟

بله عمل اونیه نیست که توی اتاق جراحی انجام می دن!
یا بعضیا خدا به دور هی همچی همچی عملی هستن. عمل تعریف بالا است.

/ 1 نظر / 3 بازدید
مرضیه الهی نیا

چه جالب :)<br />یادمه یه معلم ریاضی بود که وقتی اتحادها رو درس می داد می گفت که ایکس و ایگرگ رو ول کنید. بگید سیب + پرتغال به توان هویج !!!!