فیزیک کودکانه


محمد امروز از پشت تلفن ماجرای زمین خوردنش را تعریف میکرد به من گفت که یکی از بچه مدرسه که به قیافه می شناسد با نیروی 125 به اضافه  8 با زاویه 18 درجه به او نیرو وارد کرده و او  زمین خورده است. دلخور از زمین خوردن بود. اما روایتی که از زمین خوردن تعریف کرد برایم جالب بود با خودم گفتم روایت زمین خوردن محمد را که مثل یک بچه دبیرستانی فیزیک خوانده ماجرا رابیان کرده آنقدر جالب است که بدانید!
/ 0 نظر / 4 بازدید