برام دعا کنید


برای کارم دعا کنید شاید مشکلم زیاد بزرگ نیست اما مشکلم این است که کارم به آدمی برخورده که زبان آدم را خیلی خیلی خوب درک می کند!!! منظور من را می فهیمد خدا کند از شر او به زودی راحت شوم. لطفا دعا یادتون نره!
/ 3 نظر / 3 بازدید
Anonymous

چه دعایی کنمت بهتر از این، که خدا پنجره ی باز اتاقت باشد.

Anonymous

خدارا داد من بستان از او ای شحنه مجلس که می با دیگران خوردست و با من سر گران دارد

ali

حتما می تونید از پس مشکلاتتون بربیاد. از آدم توانمندی مثل شما اینکارها ساخته است.