آرزوهای بزرگ برای محمد

آرزو همیشه خوب است به خصوص آرزوهای بزرگ. من آرزو های زیادی برای محمد دارم یکی از آرزوهای که برایش دارم این است که روزی نقاش شود آنقدر نقاش معروفی که سبکی برای خودش داشته باشد. این یکی از آن همه آرزو های بزرگ من برای محمد است. قرار است که امروز مریم نقاشی هایش را توی وبلاگش بگذارد اگر نگذاشت من می گذارم. تا ابتدای آرزویم را به شما نشان دهم.
/ 0 نظر / 3 بازدید