مدرسه محمد

محمد امروز سومین روزی است که می رود کلاس دوم  بزرگ شده ماشاا.... وعاقل شده و درس خواندن را دوست دارد و مثل خودم ریاضی را. جمع عدد های کوچک راضی اش نمی کند عدد باید ملیونی باشد تا خوشش بیایید. امروز 11 مدرسه اش تعطیل می شود نمی دانم با خود چه خواهد آورد باری از علم و شور درس خواندن یا نه...
/ 0 نظر / 3 بازدید