این نوشته ها شعر نیستند!


این سه نوشته  شعر نیستند ببخشید راستش این نوشته ها را توی دفتری چک نویس پیدا کردم لای نتایج انتخابات دوره ششم مجلس که مشخص بود تندتند اسامی نمایندگان برگزیده شهرهای مختلف را از روی رادیو یا تلویزیون نوشته شده بوده اند پیدا کردم پس تاریخ آن به همان زمان بر می گردد. این نوشته ها اسمی نداشتند من اسمی برای آنها گذاشتم:


/ 0 نظر / 3 بازدید