ماشین

سوار شدم مرضیه هم سوار شد هنوز در رو نبسته بود که من ماشین رو روشن می کنم می خوام گاز بدم یه مرتبه ماشین شروع می کنه به عقب رفتن هنوز در بازه اصلا نمی تونم کاری بکنم با سرعت با در باز عقب عقب میره و می خوریم به سطل زباله ساختمان و در گیر میکنه به سطل زباله و دیوار و ماشین دیگه حرکت نمی کنه. به همین سادگی در ماشین داغون میشه یه اشتباه اساسی کردم که ماشین رو تو دنده عقب گذاشته بودم اما ترمز دستی درست عمل نکرده بود اصلا نمی فهمم که چرا ترمز دستی رو کشیده بودم ماشین حرکت کرده بود.

پی نوشت: حالم زیاد خوب نیست.

/ 2 نظر / 34 بازدید
دوست

سلام امیدوارم که خودتون خوب باشید ماشین چیزی نیست درست میشه فدای سرتون [لبخند]