خاطره : اول مهر دانشگاه ارومیه

 

ارومیه
خیلی وقت در این دفتر چیزی ننوشتم. جند وقتی بود که توی کامپیوتر خاطراتم را می نوشتم. اما بعد از مدتی با تکنولوژی کار کردن مجبور شدم که به واپس برگردم و دوباره به آن قدیمی خودم قلم و کاغذ رو کنم. واقعیت این است که من دانشگاه قبول شدم ارومیه. باورم نمیشد یک زمان در ارومیه شروع به نوشتن کنم همه ئجا را در نظر خود پرورده بودم بجز ارومیه حالا توی خوابگاه فجر دو  واحد یک هستم. دیشب اولین شب بود که بعد از مدتها در خوابگاه سر کردم خوابگاه جای خواب محل استراحت نمی دانم ...
وقت نکردم تمام کنم!
4/7/1385
اولین شبی که در ارومیه نوشتم.
/ 1 نظر / 4 بازدید