کابوس

پنج شنبه قبل از انتخابات شالم را دیگر نگذاشتم وبعد از آن روز به جز چندبار دیگر از کمد در نیاوردمش و دارد حالا داخل کمد خاک می خورد. روز جمعه بود من مسئول این بودم که به پدربزرگ یادآوری کنم که وقتی بچه بودم از چه کسی خوشش می آمد باید خیلی چیزها را یاد آوری می کردم. با چانه زنی فراوان تازه قبول کرد که به حرف من گوش بدهد و برای رای دادان از من تسبیح خواست تا استخاره کند. هر اسم را می گفت ودانه های تسبیح را می گرداند اولی بد آمد دومی بد آمد سومی بد آمد و آخری بد آمد. قبول کرد که به حرف ما گوش کند. با مرضیه پدر بزرگ را تا مدرسه بردیم فکر می کردم پدربزرگ پیر ترین شخصی باشد که آمده رای بدهد اما یک خانواده با دو پیر مرد آمده بودند که یکی چیزی نمی دید و دیگری فلج بود و به سختی و با کمک راه می رفت به خاطر پدر بزرگ در صف نماندیم وقتی رای پدر بزرگ را می نوشتم پدر بزرگ بلند داد زد و گفت برای من اسم فلانی را نوشتی. خوشحال شدم که توانستم مخ پدر بزرگ را بزنم و او را متقاعد کنم که به او رای بدهد. پدر بزرگ خسته بود با آژانس برگشتیم. مامان رای نداده بود من اضطراب داشتم یک بار هم با مامان رفتم به جای اوهم من رایش را نوشتم مامان عینکش را آورده بود اما من به مامان اجازه ندادم که خودش بنویسد. ساعت هشت زدیم بیرون تا ببینیم دنیا دست کیست رفتیم شهرداری هنوزحوزه ها رای گیری شلوغ بود پیاده رفتیم طرف پارک شهر از جلوی اداره بیمه گذشتیم حوزه آنجا را ساعت نه نشده  بسته بودند. برگشتیم. شب خوابم نمی برد ولی خوابیدم تا صبح زود برخیزم. پنج بود که با کابوس بیدار شدم مامان چادر نماز گلدارش سرش بود و با تعجب به صفحه تلویزیون نگاه می کرد نتایج باور پذیر نبود. همان موقع مرضیه به مریم زنگ زد که برای ماموریت رفته بود تهران و او را با این کابوس از خواب پرانده بود. تا ساعت هشت پریشان بودم ساعت هشت لباس پوشیدم و مثل آدمهای سرگشته به دنبال سی دی ویندوز از خانه زدم بیرون. سمت دانشگاه رفتم همه جا آرام بود مثل اینکه همه خواب بودند و نمی دانستند که چه شده! سی دی را خریدم تا ویندوز را نصب کنم تا با کمک اینترنت به جهان مجازی وارد شوم و حقیقت را از مجاز در یابم. هنوز کابوس آن شب برای من پایان نیافته!
/ 8 نظر / 3 بازدید
سحر

با اوضاع و احوال این روز ها <br />می تونی با رعایت تمام امور امنیتی شالت رو توی خونه بندازی.<br />به نظرت چند نفر از اون هایی که باید این کابوس رو ببینند، می بینند؟<br />چقدر آدم توی این کابوس جون باختند و مرگشون کابوس هیچ کس نشد. <br />....<br />در مورد اون فیلم هم یه توضیخاتی اضافه کردم.

Anonymous

من بـه چـشم‌هـای بـی‌قـرار تـو قـول می‌دهـم<br /><br />ریـشه‌هـای مـا بـه آب<br /><br />شاخـه‌هـای مـا بـه آفـتاب مـی‌رسد<br /><br />مـا دوبــاره سبـــز می‌شویـم‬.

پرشکوه

ترانه bella ciao تقدیم به آنان که در کابوس من جان باختند:

پرشکوه

Una mattina mi son svegliato,<br /> o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!<br /> Una mattina mi son svegliato,<br /> e ho trovato l'invasor.<br /><br /> O partigiano, portami via,<br /> o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!<br /> O partigiano, portami via,<br /> ché mi sento di morir.<br /><br /> E se io muoio da partigiano,<br /> (E se io muoio sulla montagna)<br /> o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!<br /> E se io muoio da partigiano,<br /> (E se io muoio sulla montagna)<br /> tu mi devi seppellir.<br /><br /> E seppellire lassù in montagna,<br /> (E tu mi devi seppellire)<br /> o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!<br /> E seppellire lassù in montagna,<br /> (E tu mi devi seppellire)<br /> sotto l'ombra di un bel fior.<br /><br />

پرشکوه

One morning I awakened<br /> Oh Goodbye beautiful, Goodbye beautiful, Goodbye beautiful! Bye! Bye!<br /> One morning I awakened<br /> And I found the invader<br /><br /> Oh partisan carry me away<br /> Oh Goodbye beautiful, Goodbye beautiful, Goodbye beautiful! Bye! Bye!<br /> Oh partisan carry me away<br /> Because I feel death approaching<br /><br /> And if I die as a partisan<br /> (And if I die on the mountain)<br /> Oh Goodbye beautiful, Goodbye beautiful, Goodbye beautiful! Bye! Bye!<br /> And if I die as a partisan<br /> (And if I die on the mountain)<br /> Then you must bury me<br /><br /> Bury me up in the mountain<br /> (And you have to bury me)<br /> Oh Goodbye beautiful, Goodbye beautiful, Goodbye beautiful! Bye! Bye!<br /> Bury me up in the mountain<br /> (And you have to bury me)<br /> Under the shade of a bea

پرشکوه

ترجمهٔ فارسی<br /> یک روز از خواب برخاستم<br /> آه بدرود زیبا، بدرود زیبا، بدرود زیبا! بدرود! بدرود!<br /> یک روز از خواب برخاستم<br /> دشمن همه جا را گرفته بود<br /><br /> ای مبارز مرا با خود ببر<br /> آه بدرود زیبا، بدرود زیبا، بدرود زیبا! بدرود! بدرود!<br /> ای مبارز مرا با خود ببر<br /> زیرا من آماده شهادت هستم<br /><br /> اگر به عنوان یک مبارز کشته شدم<br /> (وگر بر فراز کوهی کشته شدم)<br /> آه بدرود زیبا، بدرود زیبا، بدرود زیبا! بدرود! بدرود!<br /> اگر به عنوان یک مبارز کشته شدم<br /> تو باید مرا به خاک بسپاری<br /><br /> مرا در کوهستان به خاک بسپار<br /><br /> آه بدرود زیبا، بدرود زیبا، بدرود زیبا! بدرود! بدرود!<br /><br /> مرا در کوهستان به خاک بسپار<br /> و گلی بر روی قبر من بکار<br /><br /> و آنان که از کنار قبر من گذر میکنند<br /&

سحر

بازهم سلام<br /><br />بعد از اون نون کنار ساندویچ، اگه کم و کسری چیزی هست بگید بیارم...دوغی چیزی...<br /><br />راستی ، پیام معتقد بود که اون فیلمه خیلی چرته . فقط کسالت بار نیست.

پرشکوه

خوب شد که گفتید. واقعیت این است که دموکراسی را در جامعه ما نمی شود در روز روشن دید وقتی به فیلم در بیایید مطمئنا اصلا نمی شود دید!