جمع آوری خاطرا ت اساتید

تصمیم گرفته ام از امروز از هر استادم خاطره ای بنویسم بعدها شاید خاطرات را زیاد کنم اما می خواهم در ابتدا از هریک حداقل یک خاطره را بنویسم. سعی می کنم که خاطرات را کامل و دقیق بیان کنم اگر در بعضی موارد ناقص بیان می شد به خاطر فراموش خاطری و  گذشت زمان است که به بزرگواری خود می بخشید اگر دوستان خاطراتی را که من بیان کردم کامل تر به یاد دارند و یا خاطرات دیگری از استادان ما به خاطر دارند لطف کنند و در بخش نظرات برای من ارسال نمایند پیشاپیش از همکاریشان ممنونم.
/ 1 نظر / 3 بازدید
مهناز

من یه خاطره دارم از استاد امارمون رحیم زاده که تا عمر دارم یادم نمیره .....ما یه روز امتحان میان ترم امار داشتیم و من اون روز پریود شده بودم و وقتی میشم کارم به سرم میکشه ...اون روز ساعت 2 امتحان داشتیم و من ساعت 12 رفتم یه امپول جانانه زدم و بعدش رفتم سر جلسه ...سوالا بد نبود و من با همون حال نزارم جواب دادم ....تا شب شد و من اومدم ساعت 10 شب تو خوابگاه در کیفمو باز کردم .چشمتون روز بد نبینه دیدم برگه جواب امتحانو تحویل ندادن از بس حالم بد بود...دیگه زدم زیر گریه دوستام اومدن و دورم جمع شدن ...فرداش 2 شنبه بود و من وقت اول کلاس نداشتم ولی ساعت 8 رفتم رو صندلی دانشکده نشستم و گریه میکردم تا استاد بیاد و بهش بگم ..از شانسم اون روز استاد کلاس نداشت ..روز بعد اومد و من با یکی از دوستام رفتم اتاق استاد اون روزو یادم نمیره تا استاد قضیه رو فهمید بهم گفت ردددددی و برو حذف کن و من میندازمت ..اصلا نذاشت ادامه بدم و من بشدت گریه میکردم ..منم مجبور شدم اون درسو حذف کنم ..من به این نتیجه رسیده بودم که اصلا نباید به استاد میگفتم و گردن استاد مینداختم که برگمو گم کرده ...اینم از روراستی ما....