خون در شیشه

 

امروز رفتم آزمایشگاه دختری خندان خونم را توی شیشه کرد و من هم آخی کشیدم  به او لبخند زدم از او تشکر کردم. می بینیدکه مهم نیست چه کاری می کنید  مهم این است که برای چه می کنی. او خون مرا کشید کرد توی شیشه ولی من از این کار خرسند بودم. فکر می کنم شما فهمیده اید منظور من چیست؟
/ 2 نظر / 3 بازدید
ارزو

چه جالب [لبخند]

ارزو

از خودتون گفتید؟