کتاب در دست چاپ

میان باز شدن 
بسته می شود کتاب شما
لغت نامه منظوم حرفهای شما

 کتاب شعر ترا من ورق زدم دیروز
نشسته بود صدای تو بیصدا در آن
چقدر اول اردیبهشت زیبا بود
و یا قشنگ بگوییم 
قشنگ خواندی تو
دوشنبه اول اردیبهشت می آید...
دوشنبه ای که در آن شعر می سرایی تو.

آخر مجوز کتابش را از ارشاد گرفت و می توان امیدوار بود تا چند ماه دیگر کتابش به بازار بیایید. من که فکر می کردم روالش خیلی طولانی تر باشد اما خدا را شکر می تواند همین روزها کتابش را به لیتوگرافی بدهد. 
خیلی خیلی خوشحالم و منتظرم که اولین نسخه کتابش را ببینم یعنی "دوشنبه اول اردیبهشت" را.

/ 5 نظر / 3 بازدید
m

:)<br />che khoob<br />baray e ketab ma ham doa befarmayid!

پرشکوه

امیدوارم همه کتابهای زود زود چاپ بشن

گلچهره

کتاب مال کیه؟اون شعر هم مال همون کتابه؟

پرشکوه

کتاب مال خواهرم ولی شعر این پست مال منه!<br />اون یه شعر با همین نام داره که این نیست.

گلچهره

به سلامتی.امیدوارم موفق باشه