تشکر

اگر یک توجه ای به صفحه ای واژگان گیلکی بکنید متوجه می شوید که تعداد واژه ها افزایش پیدا کرده است. زحمت گرد آوری لغات جدید و ارسال اون به من رو آقای جواد کشیده اند که جا دارند از ایشان تشکر کنم.
/ 0 نظر / 4 بازدید