ظرافتهای گیلکی

روزی در خوابگاه دوستانم می خواستند به من زبان کردی یاد بدهند.
(بقیه نوشته در خواندن مطالب دیگر)

آنها بین این همه کلمه می خواستند کردی قوزک پا را به من بگویند بدی کردی این است که مثل عربی بسیاری از حروف از حلق تلفظ می شود. من حالا یادم نمی آید که این کلمه چه بود ولی هر جوری که تلفظ می کردم دوستانم تایید نمی کردند که درست است هم زمان با من یکی دیگر از بچه ها نیز داشت این کلمه را یاد می گرفت او رشته اش مترجمی زبان بود و یادگیری زبانش بهتراز من  با این همه باز تلفظ او از نظر کردها درست نبود آن روز بچه های کرد کلی فخر فروختند که برای هر قسمت بدن کلمه کردی داریم و من در مقابلشان کم آوردم بعدها که قصه آن روز را در خانه تعریف کردم به من گفتند چرا نگفتی گیلکی هم همین طوریست. راست می گفتند ما برای فقط قسمتهای مختلف پا کلمات بوزی، پیشی، کیله، قاف را به کار می بریم. برای توضیح بیشتر این کلمات بهتر است بگویم بوزی به معنی قوزک پا، پیشی به معنی قسمت جلوی پا، کیله به معنی ران و قاف به معنی پاشنه پاست.
غنی بودن زبان گیلکی آنقدر کم نیست ولی مشکل درگیلانی هاست که از این زبان غنی استفاده می کنند که یکی از آنها خود من هستم به طور عمده ما یا از این زبان کم یا به طور ناقص استفاده می کنیم و حالا زبان گیلکی به وضعی در آمده است که تمام فارس زبان فکر می کنند با کمی لهجه دار کردن کلمات فارسی به راحتی و رسایی دارند گیلکی صحبت می کنند. چند روز پیش درباره ظرافت گیلکی صحبت می کردیم و این که در گیلکی افعال آن آنقدر دقیق است که با اینکه بهم شبیه هستند اما در موارد مختلفی به کار می روند مثلا در گیلکی سه فعل دوسسن، فوسسن، ورسسن داریم این سه فعل که از نظر ظاهری و تلفظی شبیه هستند در معنا هم به هم نزدیکند اما تفاوتهای معنایی با هم دارند فعل دوسسن به معنی پاره شدن و فعل فوسسن به معنی آوار شدن و خراب شدن و فعل آخر ورسسن نیز به معنی پاره شدن است. فعل اول یعنی فوسسن برای نخ یا طناب به کار نمی رود بلکه برای زنبیل بکار می رود به عنوان مثال: زبیل دوسسه ای. یعنی زنبیل پاره شده است. اما ورسسن برای نخ و طناب یعنی رشته ای نازک که پاره می شود به کار می رود به عنوان مثال: لافند ورسسه ای. فعل فوسسن نیز برای آوار شدن به کار می رود مثل برای خانه ای که ویران شده یا کوهی که ریزش کرده است مثلا می گویند کوه فوسسه ای و یا خونه فوسسه ای. می بینید که گیلکی ظرافتهای نا شناخته فراوانی دارد که از چشم ما گیلانی ها پوشیده مانده و خطر فراموش شدن آن را تهدید می کند.
در انتها همه گیلانی ها عزیز را به عضویت در گیلانی ها فیس بوک دعوت می کنم.

http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=113960485285511&ref=nf
/ 2 نظر / 3 بازدید
Anonymous

مو یته واج بومه دازم که مره بون روز گاله بگیت اوس زمون فولات جی.

Anonymous

لطفا ترجمه فارسی نوشته خودتان را بنویسید.<br />ممنون.