حلقه وصل مجازی

من ازاینترنت خیلی لذت می برم دنیایی که با ورود به آن دوستان قدیمی ام را یکی یکی پیدا می کنم حالا می فهمم که عجب دنیای کوچکی داریم ما و اگر دستمان را دراز کنیم و بخواهیم، تمامی دوستانمان را می یابیم فقط مایه اش صبر است. امروز بعد از دور زمانی دوستی دیگر را یافتم و از یافتنم شادم. حالا ما با وبلاگهایمان حلقه وصلی داریم که دنیایی مجازیمان را به هم وصل می کند.
/ 0 نظر / 4 بازدید