بهترین دوست

در این زمستان
یک روز بهار از راه  می رسید
و کودکان زمستانی که
در انتظار بهار ایستاده اند
ترا می بینند
زیرا  تو بهارشان بودی که 
به اشتباه در اسفند به دنیا آمدی


ده اسفند روز خاصی است روزی که در آن دو تا از بهترین دوستانم  متولد شده اند دیروز به فاطمه تبریک گفتم و امروز به الهام. الهام بهترین دوستم است این جمله که او بهترین دوستم است غلوی در خود ندارد او ویژگی بهترین دوست را دارد همیشه دلم برایش تنگ می شود. بهترین روزها را با او داشتم برای همین بهترین روزها را برایش آرزو دارم و بهترین لحظات و بهترین ... نمی دانم بهتر است بگویم خدایا هر چی می خواد بهش بده...
/ 0 نظر / 5 بازدید