گام دوم ریاضی: جمع

اگر می توانید این وبلاگ را بخوانید یعنی سواد دارید. پس مدرسه رفته اید. در نتیجه کنار فارسی یک گوشه چشمی ریاضی و به قول ما ریاضی خوانده ها حساب خوانده اید. منظور کثیف من این است که جمع بلدید. آفرین!

به نظر تون جمع چیه؟

ما دو عدد می گیریم  یک عدد دیگه می دهیم. حال فرض کنیم جمع یک دستگاه است که خوراکش عدد اون هم دوتا و خروجیش یک عدد دیگه است.  پس کار جمع را به  همین سادگی تعریف کردیم. اما یک راز وجود داره آن هم این است که هیچ وقت اگه عد 1 را با 2 توی دستگاه می فرستیم دو تا عدد مختلف نمی دهد یا به زبان ما دو جواب ندارد. ما به این ویژگی می گوییم خوش تعریف. حال همین داشته باشید تا پست بعدی
/ 0 نظر / 3 بازدید