فردا

من به فردا می اندیشم
به همان فردایی که بعد از امروز می آید
من هنوز منتظرم
شاید فردا مثل امروز نباشد!!!!
/ 0 نظر / 4 بازدید