اولین پست 1389

"درکوچه باغها
یک اتفاق سبز افتاده است
بر روی شاخه ها
گل بسته اند
باید بهار آمده باشد
چون دیروز خانه تکانی تمام شد
و من کسی را دیدم
در هیبت بهار که خانه به خانه می رفت
و امید به مردم عیدی می داد"


دنیا خیلی عجیب است اگر چند ساعت قبل چند جمله می نوشتم می گفتند این نوشته ها متعلق به سال 1388 است و حالا که چند ساعتی از ساعت نه گذشته این نوشته ها متعلق به سال جدید یعنی سال 1389 است. با توجه به این مطلب این نوشته من اولین نوشته  ایست که در سال جدید نوشته شده  که هنوز روزی از آن سپری نشده است و امیدوارم که اگر می خواهد سپری بشود برای تمام کسانی که می شناسم و یا نمی شناسم سالی خوش و خرمی باشد سالی پر از خنده پر از امید و پر از صبر باشد. 
حال که سال نو شد تبریک مرا پذیرا باشید امید دارم که در این سال هر روز بهتر از دیروز در وبلاگم خدمت دوستان باشم و قدر ثانیه ثانیه آن را بدانم.

/ 0 نظر / 4 بازدید