شعر : کابوس های بانواز چشمهایم  قطره ای باران نمی بارید بانو
از حرفهای دیشب من  باز  بیزارید بانو
من غصه هایم را برایت پست خواهم کرد
گفتم جوابم را بده حال که بیکارید بانو
از شعر های غصه دارم حرف خواهم زد
می فهمم امشب باز بیدارید بانو 

دیشب کنار جا نمازت خواب من دیدی
گفتم" که چندین سال بیمارید بانو"
این خوابتان کابوس های بی نظیری بود 

باشد تمامش می کنم چون سنگ دیوارید بانو
/ 0 نظر / 3 بازدید