کیف گمشده

گارسونهای رستوران دارند میز را تمیز می کنند به سمتشان می روم با دست و پا به فارسی سراغ کیفم را می گیرم این قدر اینجا فارسی حرف زده بودم  که انگلیسی یادم نمی امد گارسون هندی در جوابم گفت کیف! فهمیدم که حرفم را فهمیده گفتم اره اره. گفت: "ایرانی مدیر هتل." آقا ما رو می بینی گفتیم چی؟ ایرانی مدیر هتل! بدبخت سه بار دیگه گفت تا من دوزاریم بیفته که باید برم پذیرش هتل سراغ مدیر ایرانی هتل رو بگیرم.

رفتم توی لابی و سمت پذیرش پشت پیشخون یه مرد اصفهانی نشسته بود چرا طول و تفصیل بدم تمام کارکنان ایرانی هتل اصفهانی هستند خلاص. بهش ماجرا رو گفتم. گفت: "با من بیا." من رو از راه راه پله ها به طبقه دوم برد به یه اتاق اداری که یه مرد هندی دیگه ولی رسمی پشت میز نشسته بود و داشت محتویات کیف من رو وارسی می کرد و در یک برگه می نوشت حتی ده تومنی های نو توی کیف من رو صورتجلسه کرد. دوربین و عینک افتابیم و هر چیز با ارزشی داشتم وقتی کیفم رو با برگه صورتجلسه دادند به من هیچ نگاهی به کیف پولم نکردم چون آقاه همه پولم رو جلوی خودم شمرده بود بعد من دقیق نمی دونستم چقدر پول داشتم فقط دنبال کارت اتاق می گشتم و از اینکه مامان رو پشت در کاشته بودم ناراحت بودم.

بعد از اینکه صورتجلسه رو امضا کردم و از اتاق بیرون اومدم همینطوری سر انگشتی دو تا صد دلاری تو کیف بود و دو تا چک پول پنجاهی و کمی هم ریال عربستان اما این گارسونها هندی بدون اینکه حتی یک ریال بردارند کیف رو تحویل قسمت مدیریت دادند راحت دو تا صد دلاری رو برمی داشتند کی می فهمید بلندتر از دیوار حاشا هم که وجود نداره. اما می بینیم آدم خوب همه جا پیدا میشه به رنگ و زبان و نژاد و پول و مکنت نیست. به شخصیت انسانیه ادمهاست که اونها رو شریف و امین می سازه.

/ 10 نظر / 8 بازدید
آزاد

سلام دوست گرامی ، در جریان هستید که دولت افغانستان اقدام به صادر کردن شناسنامه ای به زبان پشتو برای مردم افغانستان کرده است ؟ زبانی که تنها 20 درصد مردم افغانستان به آن صحبت می کنند؟ در حالی که مردم افغانستان ، "افغانستانی" هستند و نه افغان و بیش از 80 درصد آنها فارسی صحبت می کنند دولت فاشیست افغانستان دست به چنین کاری می زند !

محمدرضا

جدا" چرا ما ايرانيا فكر ميكنيم از همه مردم دنيا بهتر و پاكتر و معتقد تريم شايد چون اصالت چندين هزار ساله داريم يا شايدم چون شيعه اثناعشري هستيم و از بچگي تو دستگاه اهل بيت(ع) رفت و آمد داشتيم البته اين مساله كليت نداره اما من با اين مساله مشكل دارم[متفکر][گل]

گلچهره

حالا توجیه نکن قضیه رو که حواسپرتیتو جبران کنی.دفعه بعد همه رو باهم میبرنا.

فيتزكارالدو

ميگن مهمترين دعاي باستاني اين سرزمين بوده :خدايا سرزمين ما را از دروغ و خشكسالي نجات بده..........[ناراحت]

یک‌انسان

خدا رو شکر که پیدا شده... من اگر خودم رو چشم نزنم یدطولایی در گم کردن‌هایی که پیدا میشن دارم! بله متاسفانه بلدیم حرف‌های قشنگی مثل «شخصیت که به لباس آدم نیست» یا «سیرت زیبا مهم است نه صورت زیبا» یا ... بزنیم ولی در عمل متاسفانه عادت کردیم به ظاهربینی آمین برای دعای باستانی سرزمینمون

بلندترین

عزیز دلم در خوب بودن اون آدمها که شکی نیست ولی از سویی دیگر می تونم بگم اینقدر تامین هستند که چشم و دلشون سیر شده منظورم همون قضيه شیر و روبه و احتیاجه اشتباه می کنم؟

سامورایی

اگر جرات دارید توی ایران کیفتون رو گم کنید

فاطیما

نگووووووووووو یعنی پیدا نشد؟؟!!؟ چطوری رفتین داخل اتاقتون...

فاطیما

ازون جایی که بنده اندکی گیج تشریف دارم ادامه مطلبو ندیدم فکر کردم ازون داستان دنباله دارای حجتونه! خوشحالم کیفتونو یافتید![لبخند]

دختر تنهاي گندم

منهم يك بار كيفم رو گم كردم طي يك ماجراي جالب و عجيب پيدا شد... و سبب كاري خير شد