نظرم درباره یک خبر

58272_890.jpg

امروز با الهام صحبت می کردم می گفت دوشنبه دیر سر کلاس رسیده چون راه رو بسته بودند و او ماشین سوراخ و داغون استاد دانشگاهی که ترور شده رو دیده واقعا متاسفم برای جامعه ما که اساتید دانشگاه ها رو ترور می کنند. شاید به نظر احمقانه میاد بین همه آدمهای کوچیک و بزرگ جامعه بیان اساتید دانشگاه رو ترور کنند ولی از دیده دیگه دقیقا اگه می خوای فکری تولید نشه باید فکر رو در ریشه خشک کرد حذف فیزیکی اساتید همون خشکاند فکر با روش ترسه. پشت پرده این ترور هر کسی هست با آگاه بودن مخالفت دارد چیز دیگه ای ندارم که بگم.
/ 1 نظر / 4 بازدید
هاشور

پشت پرده همه این اتفاقات کسانی هستن که دوست دارن رازشون بر ملا نشه.کشانی هستن که خودشون رو منجی عالم میدونن.استادم میگفت اگه بمب اثر نمیکرد هفته بعد قرار بود یه هواپیما سقوط کنه