خیام

خیام از دو نظر برای من ارزشمند است یک جنبه شاعری او ست و دیگر اینکه او یک ریاضیدان برجسته در زمان خود و دوره های بعد از خود بوده است. این دو ویژگی نمی گذارد که او را از یاد ببرم و زاد روزش را  تبریک نگویم. پس با شعرش میلاد او را بزرگ می دارم.
هر چند که رنگ بوی زیباست مرا
چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا
معلوم نشد که در طرب خانه خاک
نقاش ازل بهر چه آراست مرا
/ 0 نظر / 3 بازدید