شعر : دیدگاه

دنیا پر از خطوط کج وکوله سیاه
اصلا تمام حادثه ها رو به اشتباه
تفیسر ساده من از زندگیست این
باشد بیا درست بکن طرز این نگاه

/ 0 نظر / 3 بازدید