اس ام اس بتول

داشتم صفحه واژگان گیلکی رو به روز رسانی می کردم که صدای شیپور موبایلم در اومد چه می بینی باعث بسی خوشحالی بتول اس ام اس زده. راستش اینقدر خوشحال بودم که توی پوستم نمی گنجیدم با دوستی قدیمی با اس ام اس در ارتباط بودن بسی جای خوشحالی داره. این کار خیر رو الهام انجام داده و کلی من رو خوشحال کرد خدا خیرش بده!
/ 0 نظر / 5 بازدید