رسم زندگی

زندگی خطوط راه آهن است که ایستگاه خوشبختی با ایستگاه بدبختی فقط یک ایستگاه فرق است باید زرنگ باشی و در زمان مناسب در ایستگاه مناسب پیاده شوی و گرنه مسئول قطار پیاده ات می کند.
/ 0 نظر / 3 بازدید