چند اسم و یه تبریک

می خوام چند تا اسم بگم و بپرسم شما این اسامی رو شنیدین یا نه؟ اگه شنیدین چی دربارش میدونید:
1- یوتاب
2- ارتمیز
3- آتوسا
4- آرتا دخت
5- آذر میدخت
6- آذرناهید
7- پرین
8- فرخ رو
9- گرد آفرید
10- آریاتس
11- هلاله
12-پانته آ
13-استاتیر
14-آرتونیس
15- پری ساتیس
16- سورا
17- آزاد دیلمی
18- سمیرامیس
19- بلقیس.
در پست بعدی درباره یک یا چند تا از این اسامی مطالبی رو خواهم گفت.

پی نوشت: امروزخبر ازدواج الهه رو شنیدم. وظیفه خودم می دونم که بگم الهه جون بهت تبریک میگم انشاا... خوشبخت باشی.
بعد نوشت: راستی این Google  Reader چه چیز جالبیه. پیشنهادم اینه که ازش استفاده کنید.
/ 0 نظر / 3 بازدید