درک گرسنگی

 همه صبحانه خورده اند من نشسته ام که همه سیر شوند چقدر این صحنه دردناک است تو گرسنه باشی ولی نتوانی بخوری. این قرصهای قبل از صبحانه تجربه درک گرسنگی است تجربه سیر نبودن دیدن غذا خوردن دیگران.
/ 0 نظر / 3 بازدید