زمان

زمان چیزیست که از کنار انسان همیشه بی تفاوت می گذرد انسانها چه بخواهد و چه نخواهد از دستش می دهند زمان چیزی نیست که آدم بتواند به عقب برگرداند و یا از گذشتن آن جلوگیری کند زمان چیزیست که آدم باید خوب مصرفش کند. غصه زمانهای گذشته را خوردن نیز زمانیست که انسان از دست می دهد. امروز از آن روزهاست که وقت کم دارم و دارم ارزش زمان را احساس می کنم. نمی توانم از گذشتن آن جلوگیری کنم نه می توانم از آن جا بمانم. تنها کاری که می شود انجام داد این است که با آن راه بیاییم.
/ 1 نظر / 4 بازدید
همشهری

در متن كهن "روایات داراب هرمزد" آمده است: "زمان را آغاز پدید نیست، پایان پدید نیست، بن پدید نیست، پهنا پدید نیست، همیشه بوده است و همیشه باشد." از سوی دیگر "استیفان هاوكینگ" یكی از بزرگترین دانشمندان كیهان‌شناس در دوران معاصر می گوید: "از زمان هیچ ندانستم، از كجا آمده، به كجا می‌رود، چه هنگام آمده و چگونه می‌رود." می‌بینید كه شباهت شگفت این دو سخن، كه یكی بازگوكننده اندیشه ایرانیان كهن و دیگری دستاورد دانش امروزی است، نشانگر پیچیدگی و نادسترس بودن درك مفهوم زمان است.