هندوانه

در هوای گرم تابستان دیدن این عکسها بسیار می چسبد!
de655a7e9e0b4960832f.jpg


145858704e2f46ab9b80.jpg
عکسهای که از هندوانه ها گرفتم  بیش تر از این حرفها بود ولی چون بلاگر زیاد برای آپلود کردن عکسها همکاری نمی کند همین دوتا عکس رو فقط گذاشتم.
/ 0 نظر / 3 بازدید