رژیم غذایی

از دیروز که رفتم آزمایشگاه و رژیم غذایی دارم دچار یک افسردگی شده ام. غذا اگر تمام لذت زندگی نباشد قسمتی از آن است و من از قسمتی از لذت زندگی محروم شده ام و این محرومیت است که آدم را آزار می دهد نه حذف آن لذت. تازه می فهمم درد کسانی را که از خیلی چیزها محرومند حتی از آزادی.
/ 0 نظر / 3 بازدید