عکس های از دانشگاه تربیت معلم

گفتم عکسها را زود می گذارم این هم عکسها:

DSC00379.JPG

عکس سلف سرویس دانشگاه

DSC00378.JPG
عکس دانشکده علوم و ادبیات و رابطها آنها

DSC00377.JPG
DSC00376.JPG

DSC00375.JPGDSC00374.JPG

عکسهای دانشکده ادبیات

DSC00373.JPG

درخت بید پارک خواهران
DSC00372.JPG

نمای بیرونی سالن شماره 1
DSC00371.JPG

ساعت خورشیدی
DSC00370.JPG

DSC00369.JPGDSC00368.JPG

دانشکده علوم

DSC00367.JPGDSC00366.JPG
نقاشی های دیواری پشت سالن شماره 1
/ 0 نظر / 33 بازدید