اولین روز عید در پرشکوه

دیروز که اول عید بود به رسم هر سال رفتیم پرشکوه. هوا باران بود و نامساعد. ماشین را در مسجدصحرا پارک کردیم. حالا تا وسط محله نیز آسفالت شده و راحت هر جا که دلت می خواهد می توانی ماشینت را ببری و پارک کنی. سری به خانه بابا زدیم. زن مستاجر ما در حیاط بود، بعد از تبریک سال نو به او رفتیم باغ بابا. من به رسم قدیم از باغ  خودم را به راه شالنگه رساندم تا از آنجا بر کومله مشرف باشم. کمی بالاتر که رفتم به نقطه ای حصار شده رسیدم که در چوبی یا به قول ما بلته داشت. از در چوبی رد شدم. از آنجا به راحتی پرشکوه و کومله و افق دور دست را می شد دید. تصمیم گرفتم برگردم که تازه متوجه نامناسبی کفش و لباسهای نوام شدم. وسط راه بودم که صدایم می زدند که برگردم. همه عید دیدنی خانه مستاجر ما  رفته بودند. بنده خدا مریض است و در بیمارستان بستریست. برای او و تمام کسانی که این روز های عیدی بستری هستند دعا می کنم که خداوند آنها را از رنج بیماری برهاند. بعد از عید دیدنی راهی آستانه صحرا شدیم. رفتیم در این سال نو یادی از آنها که دیگر در بین ما نبودند بکنیم و به آنها نیز سال نو را تبریک بگوییم. بعد از فاتحه خوانی راهی چهار راه شدیم. می خواستیم برگردیم که گفتیم تا اینجا که آمدیم سری به روستاهای اطراف نیز بزنیم. به  سمت حاجی سرا رفتیم. وسط محله که رسیدیم مجبور شدیم برگردیم. آدرس سیاهگردگاور را گرفتیم. سر ماشین را سمت مسیرش کج کردیم تا برسیم آنجا به زیارتگاهش رسیدیم. داشتند تعمیرش می کردند مامان از آب چشمه اش  تعریف می کرد. سیاهگرد گاور همان روستاییست که پشت کوه پرشکوه ست و ما همیشه از شالنگه می ایستادیم و آن را می دیدیم. یک بار هم از جاده شالنگه سراشیبی را گرفته بودیم آمده بودیم پایین و به روستا رسیده بودیم. دیگر باید برمی گشتیم در برگشت رفتیم بام سبز نزدیک چهار راه. بام سبز مشرف به خانه دکتر قریب است. خیلی سعی کردم عکس واضحی از خانه اش بگیرم اما هوا بارانی بود برای همین عکسهای که گرفتم بی کیفیت از آب در آمد. از بام سبز از زاویه دیگری می شود پرشکوه و چهارراه را دید. دیگر وقت رفتن بود باید برمی گشتیم پرشکوه را با باران و پرتقال و سرسبزیش گذاشتیم وبرگشتیم تا امسال نیز با پرشکوه سال را آغاز کرده باشیم.
 در ادامه مطب می توانید عکسهای پرشکوه و بام سبز چهار راه را ببینید.عکس هایی از پرشکوه و پرتقال هایشخانه دکتر قریب اطراف چهارراه کومله
 چهارراه کومله

/ 6 نظر / 4 بازدید
زهرا

سلام خدیجه جون عکسهای پرشکوه خیلی قشنگ بود امسال عید نشد بیایم پرشکوه ،ولی با دیدن عکسها تجدید خاطره شد.

Anonymous

سلام خدیجه جون عکسهای پرشکوه خیلی قشنگ بود امسال عید نشد بیایم پرشکوه ،ولی با دیدن عکسها تجدید خاطره شد.

zahra

سلام خدیجه جون عکسهای پرشکوه خیلی قشنگ بود امسال عید نشد بیایم پرشکوه ،ولی با دیدن عکسها تجدید خاطره شد.

zahra

سلام خدیجه جون عکسهای پرشکوه خیلی قشنگ بود امسال عید نشد بیایم پرشکوه ،ولی با دیدن عکسها تجدید خاطره شد.

Anonymous

سلام خدیجه جون عکسهای پرشکوه خیلی قشنگ بود امسال عید نشد بیایم پرشکوه ،ولی با دیدن عکسها تجدید خاطره شد.

zahra

سلام خدیجه جون عکسهای پرشکوه خیلی قشنگ بود امسال عید نشد بیایم پرشکوه ،ولی با دیدن عکسها تجدید خاطره شد.