اورکت

اول نوشت: برای سلامتی سوگند عزیز دعا کنید.

 

رو اول:

مثل کاپشن دو رو شده بود

مندرس بود روحش 

ان را زیر روی خوب کاپشن پنهان کرده بود 

از بیرون  دیگران حسرت داشتن

این اورکت  را می خوردن 

و او می دانست که صاحب چیست؟!

________________

رو دوم:

مثل کاپشن دو رو شده بود

روح بزرگی داشت 

ان را زیر روی بد کاپشن پنهان کرده بود 

از بیرون همه بخاطر 

این اورکت  شماتتش می کردند

و او فقط  می دانست که صاحب چیست؟!

---------------------

رو سوم:

زیر لب می گفت ای کاش صاحب چیزی باشیم 

که دوستش داریم صاحب هر دو اورکت.

/ 6 نظر / 4 بازدید
مبین

ﻛﺎشکی ﻣﻴﺸﺪ ﺗﻮ زﻧﺪگی، ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﺲ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای یک ﻧﮕﺎه، حتی ﺑﺮای یک ﻧﻔﺲ ‫ﺗﺎ کی ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﻘﺎب ﻣﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻪ؟ ‫ﺗﺎ کی ﺳﻜﻮت ﻮ ر‪ج زدن ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻨﻪ؟

لیلیوم

آخ ای کاش صاحب چیزی باشیم که دوستش داریم من عاشق این جمله ت شدم

ند نیک

یک کم متفاوت با سایر نوشته هات بود. به دل نشست

افسانه

[لبخند]

باتومهتاب

جالب بود .. مثل همیشه تفکر برانگیز

یاس

سلام عزیزم . ممنون از لطفت بابت سوگند و احوالپرسی مداومت . واقعیت این هست که من با سوگند به هیچ وجه در ارتباط نیستم . فقط خواهرش بهم می گه که هنوز تو بیمارستانه و وضعیتش تثبیت نشده . امیدوارم هر چه زودتر بهبود پیدا کنه . متن قابل تاملی بود موفق باشید .