بهترین اتفاق

"بهترین چیز زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری "
مارکز

امروز هم سری به وبلاگم زدم. قبل از نوشتن حتما سری به آمارهای وبلاگ هم سر می زنم تا ببینم که چه کسی به وبلاگم سرزده است. امروز  دیدم کسی به دنبال اسم مژگان سید هاشمی بوده که به یکی از صفحات وبلاگم آمده انتظار نداشتم اون شخصی که دنبال مژگان می گشت  الناز باشه. از یافتن دوباره الناز خوشحالم و به قول خودش اتفاق وقتی می افته که انتظارش رو نداری. ولی متاسفانه بجز اون پیغام چیز دیگری گیرم نیومد. دوست دارم اگه الناز دوباره سری به من زد آدرسی از خودش برام بگذاره تا بتونم توی دنیایی اینترنت من هم یه احوال پرسی ازش بکنم و اگه وبلاگ داره گه گاه به وبلاگش برم و از ندیدن دوستانی مثل اون ابراز دلتنگی کنم.
/ 0 نظر / 3 بازدید