بابا زباندان

امروز می خواستم یه فکس بفرستم برای سوریه. برای همین رفتم یه مرکز خدمات پستی. شماره رو دادم به مسئولش که برام فکس کنه. شماره رو گرفت چند بار بوق آزاد زد و یه آقای از ان طرف گفت Hello. فکس روی بلندگو بود برای همین من این کلمه رو شنیدم. آقا متصدی فورا گوشی رو برداشت. بقیه مکالمه رو چون فقط یه طرف می شنیدم به صورت منولوگ بیان می کنم.
-Hello، سلام آقا می خواستم یه فکس ارسال کنم.
-...
- از کجا تماس می گیرم از رشته!
-...
- شماره دو صفر نهصد و سی و شش یازده و....
-...
-ممنون خداحافظ.
بعد گوشی رو گذاشت. دوباره تماس گرفت این بار فکس فعال بود و نامه من رو ارسال کرد.
این اتفاق می تونه به چند دلیل افتاده باشه
1- آدم اونطرف خط فارسی می دونسته!
2- آدم اون طرف خط ایرانی بوده.
3- آدم اون طرف خط از روی تجربه می دونه در این مواقع که حرف طرف رو نمی فهمه باید دستگاه فکس رو روشن کنه.
4- شاید برای اینکه ایرانی ها ضایع نکنند قبل از اینکه فکسها ارسال بشه به مرکزی ارسال میشه بعد اون مرکز به کشورهای دیگه ارسال می کنه!
نمی دونم کدوم یکی از این گزینه ها درسته ولی کار من راه افتاد. راستی امان از ما ایرانی ها که به زبان انگلیسی تسلط نداریم.
راستی به جای خالی شما چه حدس می زنید؟

پی نوشت: یادتون هست که به خاطر دوستی پست جشن فارغ التحصیلی رو حذف کردم حالا می تونم حدس بزنم ایشون کی بوده!
/ 0 نظر / 3 بازدید