شعر : قصه تاریخ

"برای آنکه زنده بودن و مردنش بزرگ بود"

در رزوگار سکوت
بزرگ بود و صدا را شکست
هرچند
صدایش به ما نرسید

اما تاریخ جور دیگر ورق می خورد
در لحظه ای
که فکر کسی هم نمی رسید
پژواک صوت او به ما ها رسیده است.

اما دریغ
او...
نه نمرده است.


/ 0 نظر / 3 بازدید