معلمهای من

تک جمله: لیوان پر بهتر از خالیست اما ارزش لیوان به لیوان بودنش است زیرا گنجایش آب را دارد.

روز معلم مرا به یاد خانم زری دوست مدیر مدرسه ابتداییم می اندازد که توبیخ می کرد که گل نیاوردید و  اگر می اورید به ضمیمه صاحب گل نباشد که از پس کودک گل دزد دویده است.

مدیرمان زن دوست داشتنی نبود از او خاطراتی به جز کتک زن هم مدرسه ای هایم بیاد نمی اورم اما او یکی معلمهای تاثیر گذار بود چون به من اموخت مثل او نباشم.

روز معلم مرا به یاد معلم کلاس چهارمم می اندازد که فکر می کرد چون وقت جواب دادن به سئوالات من من می کنم الکنم.

قصه معلمهای که دوستشان نداشتم نه کم است، اما معلمهای بسیار داشتم که به من انگیز درس خواندن دادند چون آنقدر وظیفه شناس و مهربان و تلاش گر بودند که هر کس از آنها درس می گرفت.

مثلاً خانوم حسن زاده معلم ریاضی راهنماییم هرگز فراموشش نمی کنم و تلاشش را نه برای اینکه به من ریاضی یاد داد بلکه برای هر دانش آموزش وقت صرف می کرد تا یاد بگیرد از یاد نمی برم.

 

در انتها همیشه دوست داشتم معلم نشوم، زیرا من هیچ گاه قدر زحمتهای معلمهایم را نمی دانستم برای همین چون برایم مهم بود که زحمتم نادیده گرفته نشود شغل معلمی را دوست نداشتم.

روز معلم مبارک.

/ 14 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمدرضا

روزتون مبارك[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]...

قندک

سلام روز معلم بر شما استاد گرامی مبارک باد[گل]

گلچهره

استاد روزتون مبارک.منم صبح داشتم به علمام فک رمیکردم همه رو یادمه همه رو هم دوست داشتم اسم معلم کلاس اولم خانم تکینی بود که الان تو مدرسه ی برادرزاده ام هنوز معلم کلاس اوله[گل] موفق و موید باشی خانم پرشکوه عزیز[ماچ]

یک‌انسان

دوست خوبم این روز بر شما هم مبارک باشه [گل]

فیتزکارالدو

خدمت رسیدیم که عرض تبریک و شادباش داشته باشیم. سلامت و برقرار باشید[گل]

بلندترین

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] روزت مبارک عزیزم[ماچ]

بی سرزمین تر از باد

راستی پرشکوه جان میگم اون معلم کلاس اول گلچهره اینا از فامیلای نوح نبوده؟فکر کن طرف زمان ناصر الدین شاه معلم بوده تا حالا.[نیشخند]

زهره

چه عجب یکی تواین بلاگستان بیادمامعلمهابود[لبخند]

با تو مهتاب

من که اینقدر معلمهای دیوونه و عصبی تو زندگیم دیدم که از هرچی شغل معملمیه بیزار شدم ... اما الان فکر کنم بهتر از معلمی شغلی برای خانومها نیست