تولد بتول

"هم ماه زاد من آمد
با بادهای خزانی
آبان هنوز آخرش نیست
پس من دوباره بگویم
این روزهایت طلایی"

به همه هم ماه زادهایم بخصوص بتول تولدش و آبان را تبریک می گویم و بهترین آرزو را برایش دارم. راستی یک سئوال بنیادی از بتول چند روز دیرتر برات پست گذاشتم. راستی تولدت دقیقا کی بود؟


/ 0 نظر / 12 بازدید