بهترین بچه دنیا

داشتم در دنیا وب می گشتم که ناگاه دیدم شعری از من در وبلاگ NO1 آمده،  به تاریخ آن نگاه کردم خیلی قدیمی تر از این حرفها بود که من وبلاگ داشته باشم حرف شیش سال پیش است . من باید یک جوری صاحب این وبلاگ را بشناسم اما متاسفانه آخرین نوشته اش متعلق به سه سال پیش است. مطمئنم اگر نظر بگذارم خوانده نمی شود چون کسی نیست بخواند. از دوستانی که برایش پیغام گذاشته بودند دوست مشترکی را نیافتم. ولی یافتن این وبلاگ من را به یاد یکی از قدیمی ترین شعر هایم انداخت که در زیر می آورم:
بهترين بچه دنيا!

مادرم گفته به من
بهترين بچه دنيا هستم
او نمی داند که
بهترين چينی خانه
ترک خورده،
درون کمد است! 
وترک خوردن آن کار منست! 
حالا یک سئوال NO1 رو کسی می شناسه؟
/ 0 نظر / 3 بازدید