واقعیت جاری

صدای باز شدنها
صدای بسته شدنها
صدای رفتن از اینجا
سکوت
صدای قدمهای ممتدی در باد
صدای......
و حال باز کن
چشمی را که بسته بود
ببین واقعیت جاری را!
/ 0 نظر / 3 بازدید