شعر : رنگ آب

روزگاری به هرکجا رفتم
آبها رنگ آسمان بودند


شب که می شد
حجاب ماه عیان
باز هم آبها رنگ آسمان بودند


گرچه می گفت پیر مان همه شب
"رنگ دنیا عوض نمی شود هرگز
تو اگر دیدگاه بد داری
آبها مثل آسمان هستند."
/ 0 نظر / 9 بازدید