نقشه شاعرانه رشت


دیدم بد نیست از نگاه شاعرانه نقشه شهر رشت را ببینم پس با کمی جستجو در دیوان شاعران شعر های زیر را یافتم:

مصلا:
نمی دهند اجازت مرا به سیر و سفر
نسیم باد مصلا و آب رکن آباد
"حافظ"

سبزه میدان:
موزر دوس دانه میرزا مرد میدان بو
نه من نه تو که امه خانه سبزه میدان بو 
"شیون فومنی"


معلم:
همه قبیله من عالمان دین بودند
مرا معلم عشق تو شاعری آموخت
"سعدی"


بیستون:
یکی فرهاد را در بیستون دید
ز وضع بیستونش باز پرسید
"وحشی بافقی "


سعدی:
پای رفتن نماند سعدی را
مرغ عاشق بریده پر باشد 
"سعدی"

 لب آب:
كعبه ام برلب آب 
كعبه ام زير اقاقي هاست
"سهراب سپهری "

تازه آباد:
نازی بنشین ز تازه آباد بگو
از سردی قبرو عشق برباد بگو
 
"سید رضا اورنگ"

فرهنگ:
میشود ساکن خاک در میخانه‌ی عشق
 هر که از خانه فرهنگ برون می‌آید   
"خواجو"

پپسی :
آخ ......چقدر دور میدان چرخیدن خوبست
چقدر روی پشت بام خوابیدن خوب است
چقدر باغ ملی رفتن خوب است
چقدر مزه پپسی خوب است
چقدر سینمای فردین خوب است
و من چقدر از همه چیزهای خوب خوشم می آید
"فروغ فرخزاد"

فرزانه:
گر از این منزل ویران به سوی خانه روم
دگر آن جا که روم عاقل و فرزانه روم
 "حافظ"

تختی:
این گلیم تیره بختی هاست
خیس خون داغ سهراب و سیاوش ها
روکش تابوت تختی هاست…
"اخوان ثالث"

دانشگاه:
ما عشق را به مدرسه بردیم
در امتداد راهرویی کوتاه 
در یک کتابخانه ی کوچک
بر پله های سنگی دانشگاه
و میله های سرد و فلزی 
گل داد و سبز شد ...  
"قیصرامین پور"

چله خانه
نشانی: چله خانه خوش نشین 
کرایه خانه میدی پس چی هچین
"شیون فومنی"


پی نوشت: تمامی اسامی بالا اسم محلات و خیابانها و چهارراه های شهر رشت است.

/ 2 نظر / 3 بازدید
سامورايي

راستش چندان كششي نسبت به شعر ندارم<br />شايد خيلي خيلي كم وگاه گاهي نگاهي بندازم<br />ولي كار جالبي بود<br />و فكر كنم از اونهايي هستيد كه همه توي مشاعره با شما كم ميارند

پرشکوه

شعر سرگرمی خوبی نه واقعا توی مشاعره همیشه پیروز نمیشم چون کسانی رو می شناسم که بهتر از من مشاعره می کردند.